MPL-Forest Oy suorittaa ammattitaidolla:

- metsänviljelytyöt
- uudistusalojen muokkaukset
- metsien kunnostusojitukset
- koneelliset metsänistutukset
- metsäautoteiden perusparannukset
- peltojen ja tienvarsien raivaukset kaivinkonegiljotiinilla
- taimikon hoidot
- ennakkoraivaukset
- varhaisperkaukset
- energiapuuhakkuut
- ensiharvennushakkuut
- arboristityöt
- ongelmapuiden kaadot
- maisemointihakkuut ja tonttihakkuut


Hoidamme myös kemeratukihakemukset, metsäsuunnitelmien päivitykset,
metsien inventoinnit ym. alaan liittyvät työt.

Tarjoamme myös ammattitaitoista osaamistamme muille ammattimetsuripalveluita
tarvitseville.
Teemme linjaraivausta, myrskytuhoraivausta sekä luonnon- ja maisemanhoitoa
mukaan lukien pihapuiden kaadot.


Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy tarjousta!